Kunstliefde 2013

Hollandse huishoudens beginnen aan de deur:

hijgende kranten en blonde zachte bollen

als gedeukte zonnen onder een broeierige lucht.

Dit is een dag om het verschil te maken.

Terug in de kussens, positie nachtkijker en

slapen achter grendels, ooit wakker zonder-

Dit is een dag om kunst te maken. Je kunt

ook je rekening plunderen, een reis naar

Vuurland boeken, een droom afvinken

van de droomlijst, je een paard kopen

voor in huis, iets wat je binnen houdt.

Maar je wilt iets wat vrij maakt, niets

wat je bindt aan het concrete. Mag het

nog wat betekenen, kunst in Nederland?

Dat wat u omringt gemaakt door kunstenaars!

Dixit Ezra Pound: poëzie is nieuws dat nieuws blijft.

Alle kunsten zijn verwant aan de veeltonigheid:

nieuwe muziek uit het nest geroofd van dwaze vogels.

Wat het betekent, poëzie die ons leven

in lijn kan brengen met gevoelens

of abstracter: een schreeuw als vlek,

een eenzaam kruis, de achterkant van voren?

Alle kunst is opgedragen aan de vreugde

(wat Schiller zei), ook als iets mislukt.

Deze, wat Samuel Beckett baarde:

fail again, fail better

Het volgende product is altijd het beste.

Tot enkels op voeten in de schepping

raken je handen aan een beeld

(zelfgemaakt van je projecties).

Concreter wordt het niet, de rest:

toeval, gretige nuchterheid, een hartstocht

en wat het uitdrukt krachtens zichzelf.

Wordt gezocht in Nederland:

kunstliefde. Wat er (nog) over is

vanaf de vindplaats per ommegaande

terugbezorgen aan de kunstenaar

die liefde met liefde bewerkt.