Gedetineerde vreemdeling in hongerstaking

Dit is Igor Belyi uit Moldavië. Hij zwaait naar demonstranten die buiten staan. Hij was een van de tientallen hongerstakers in de detentiecentra van Schiphol en Rotterdam het afgelopen jaar. Ze protesteerden tegen de omstandigheden in de vreemdelingenbewaring. Soberder dan een gewone gevangenis. Velen stopten na kortere of langere tijd. Enkelen gingen zo lang door dat ze naar een gevangenisziekenhuis moesten. De meesten hebben geen strafblad. Maar ze zijn op een plek waar ze niet mogen zijn. Ik bezocht Igor. Aan een geplastificeerd tafeltje spraken we, onder toezicht van twee bewakers. Hij bleef achter en kon alleen door het raam naar buiten kijken. Ik kon later weer opgelucht de buitenlucht inademen.

Tekst Sheila Kamerman, correspondent Rotterdam / Foto Robin Utrecht