Flitsen en geknal

Oudejaarsavond 2010. Veel bewoners van het verzorgingshuis waar ik werk, liggen al in bed. Een deel zit in de huiskamer met oliebollen en een drankje voor de televisie te wachten tot het twaalf uur is.

Iets voor twaalven valt de stroom uit en het is aardedonker. Dit leidt tot enige onrust. Wanneer kort daarna het geknal begint en lichtflitsen de hemel kleuren, breekt de hel los. „De Duitsers komen!”, schreeuwt meneer Jansen. „De Duitsers komen!” Binnen de kortste tijd gillen alle bewoners dat de Duitsers komen. Er is geen houden aan.

Met man en macht proberen we de bewoners te kalmeren. Wanneer het geknal eindelijk verstomt, springt het licht aan en zijn de Duitsers in één klap vergeten.

We wensen elkaar alsnog een gelukkig nieuwjaar.

Femke Rom

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een ikje is een persoonlijke anekdote of ervaring gevat in maximaal 120 woorden. U kunt zelf een ikje inzenden via nrc.nl/ik.