Verdubbeling sinds 2009

Het aantal Amsterdammers met een WW-uitkering is ruim verdubbeld sinds 2009. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. 21.382 uitkeringen werden in november verstrekt aan Amsterdammers, tegenover 17.229 een jaar geleden en bijna 10.000 begin 2009. In juni ging het aantal verstrekte uitkeringen al over de 20.000. Landelijk waren het er in november 419.065: eveneens een ruime verdubbeling.