Dit is een dag om kunst te maken

schreef dit jaar als Dichter des Vaderlands bij verschillende gelegenheden gedichten, zoals over Rutger Kopland en 200 jaar Koninkrijk. Het gedicht over de liefde voor kunst is nieuw en blikt terug op het jaar 2013.

Rutger Kopland Ruim een jaar na het overlijden van Rutger Kopland organiseerde de Culturele Raad van Haren op 20 september 2013 een Kopland-symposium. Die dag werd het door de gemeente aangekochte borstbeeld van Kopland onthuld. Het beeld is gemaakt door Natasja Bennink. Anne Vegter schreef naar aanleiding van deze gelegenheid een gedicht. Oorspronkelijke titel: ‘Toen je ging/tot je kwam’

200 jaar Koninkrijk Op 30 november werd het verjaardagsfeest van tweehonderd jaar Koninkrijk in een democratisch bestel gevierd met een officiële bijeenkomst in de Ridderzaal. Anne Vegter had de opdracht een gedicht te schrijven over bestuurlijke stabiliteit. Het gedicht schetst bij wijze van parabel een moderne niet-hiërarchische structuur die de mierenwereld al tweehonderd miljoen jaar in stand houdt.

Kunstliefde 2013 Het lijkt alsof Nederland er al aan went dat de positie van de kunstenaar steeds onzekerder wordt. Anne Vegter voorspelt dat er over tien jaar geen autonome kunst meer wordt gemaakt. De kunstenaars zullen in dienst zijn van bedrijven, instellingen en overheden. De allernoodzakelijkste vrijheid om te werken wordt verkocht. Maar kunst is geen industrie, zoals kunstenaars blijven zeggen.