Kappen bomen Oosterpark pas in september

None

De uitbreiding van het Oosterpark start pas in september 2014, in plaats van februari. Er komt een nieuwe startdatum omdat het stadsdeel de bomenkap die voor de uitbreiding nodig is buiten het broedseizoen wil laten plaatsvinden.

Over die bomenkap is al veel ophef geweest. In november werd besloten dat het aantal te kappen bomen met 70 werd verminderd naar 334, omdat er 156 bezwaarschriften waren ingediend. Het behoud van de bomen betekent wel dat het bestek moet worden aangepast voor kan worden begonnen. Daardoor lukt kappen niet meer voor het broedseizoen op 1 maart begint.