Ze hebben er genoeg van: onafhankelijkheid is voordeliger

Catalaans referendum

Catalonië (Catalunya) lijkt er genoeg van te hebben jaarlijks 16 miljard euro meer aan de Spaanse staatskas bij te dragen dan dat het terugkrijgt en dat er te weinig in haar infrastructuur geïnvesteerd wordt. Catalunya lijkt er genoeg van te hebben dat Madrid het Catalaanse onderwijssysteem, met Catalaans als voertaal in het lager onderwijs, voordurend ter discussie stelt.

De maat was vol toen Constitutionele Hof drie jaar geleden het nieuwe Catalaanse Estatuut wijzigde op de diverse punten die de Catalaanse identiteit en financiering betroffen. Dit leidde op de nationale Catalaanse feestdagen van 2012 en 2013 tot grote demonstraties voor meer economisch en politiek zelfbestuur.

De Catalaanse streekregering heeft aan de centrale regering gevraagd om een zelfde soort economisch verdrag als geldt voor Baskenland: zelf de eigen belastingen beheren en slechts betalen voor de door de centrale overheid verleende diensten. De centrale regering wil hier echter niets van weten. Nu wil een meerderheid in het Catalaanse parlement op 9 november 2014 een referendum houden over de vraag of Catalunya al dan niet op de oude voet in Spanje wil blijven, of zelfs een volstrekt onafhankelijke staat wil worden. Dit referendum staat de Spaanse grondwet in principe niet toe, tenzij de Spaanse regering daar toestemming voor geeft. Dit is ze niet van plan; Spanje is volgens haar ondeelbaar.

Daarbij dreigt ze dat Catalunya in dat geval de Europese gemeenschap moet verlaten en dat de Spaanse staat met haar vetorecht ervoor zal zorgen dat Catalunya vervolgens niet meer toegelaten zal worden. Ze waarschuwt bovendien dat een onafhankelijk Catalunya economisch niet levensvatbaar is. De werkelijkheid lijkt echter een andere. Catalunya, als onafhankelijke staat, lijkt te voldoen aan de Europese normen, terwijl dit voor een Spanje zonder Catalunya nog maar de vraag is.

F. Eeltink