Vraag Gods zegen voor een project

Er zijn 400.000 christenen die hun geloof willen belijden op het werk In zeventien jaar is het aantal gebedsgroepen in bedrijven gegroeid van 8 naar 200 Waarom slaat dat aan?

Beer (29) en Chantal (31) wilden eigenlijk naar de bistro aan de overkant. Maar daar was het vol, dus drinken de advocaten van Boekel de Nerée hun biertje aan de lichtgevende bar van centrum de Nieuwe Poort. ‘Thank God it’s Christmas’, de kersthit van Queen, klinkt door de speakers. Buiten doet een kerstman verwoede pogingen voorbijgangers naar binnen te lokken met gratis glühwein en erwtensoep. Toch wil het maar niet echt druk worden.

De maandelijkse vrijdagmiddagborrel van de Nieuwe Poort, het centrum voor zingeving op de Zuidas, heet Thank God it’s Friday. De naam is een religieuze knipoog, net als de namen van de ruimtes op de eerste verdieping: David (kleine vergaderzaal) en Goliath (grote vergaderzaal). De Nieuwe Poort is een initiatief van de jonge protestantse dominee Ruben van Zwieten en komt voort uit de stichting Zingeving Zuidas. Die stichting bestaat al langer, het clubhuis is nieuw. Het moet een plek zijn die mensen aanzet tot reflectie op levensvragen en ze laat nadenken over hun rol in de samenleving.

Dat gebeurt door middel van een uitgebreid programma met ‘voor ieder wat wils’. Er zijn bijvoorbeeld een literatuur-, muziek- en een Bijbeltafels, jazz op zondag en de wekelijkse drukbezochte ‘preek in de lunchbreak’ waarin topbestuurders vertellen wat hen bezighoudt. Want, zo is het idee, er is wel behoefte aan zingeving op de Zuidas, maar niet aan God of de kerk. Daar zitten snelle, op succes gerichte zakenmensen niet op te wachten. Toch?

Dat is niet helemaal waar. Religie speelt voor een groeiende groep werknemers een belangrijke rol op de werkvloer. Nederland telt naar schatting 400.000 werkende christenen. Volgens Maarten Pijnacker Hordijk, de man achter de websites christenzijnopjewerk.nl en bedrijfsgebed.nl, durven deze mensen er steeds meer voor uit te komen dat ze hun geloof ook willen belijden op het werk. „Mensen vermelden steeds vaker op LinkedIn dat ze geloven en nemen in toenemende mate deel aan een christennetwerk of gebedsgroepje.”

Ieder jaar publiceert hij een overzicht van ‘bedrijfsbidstonden’: bedrijven en organisaties waar christelijke medewerkers bijeen komen om te bidden, meestal in de lunchpauze. Toen hij in 1996 begon met registreren telde hij acht gebedsgroepjes. Komend jaar staan er zo’n tweehonderd op zijn lijst.

Van onder meer Philips, Rabobank, Unilever en softwarebedrijf IBM is bekend dat er regelmatig in kleine groepjes wordt gebeden. Ook bij tien ministeries en een kleine dertig gemeenten vinden christenen elkaar op de werkvloer. In vrijwel alle gevallen gaat het om een particulier initiatief van werknemers, de bedrijven zijn zelden formeel betrokken.

Het gaat ook om onderling contact

Piet Tromp werkt als regioadviseur op het Ministerie van Economische Zaken en coördineert samen met een collega vanuit het Rijksgebed de verschillende bidgroepen binnen de Rijksoverheid. Zelf komt hij iedere donderdag tijdens de lunchpauze met enkele gelovige collega’s bijeen om te bidden. „Bijvoorbeeld voor de leidinggevenden, voor een collega die lichamelijke klachten heeft waardoor hij op het werk niet goed functioneert, of gewoon om Gods zegen te vragen voor een bepaald project.”

En bidden voor een hoger salaris? „Ook daarvoor mag tot God worden gebeden, maar in de praktijk gebeurt dat eigenlijk niet”, aldus Tromp. „Maar wel voor het behoud van werk. Ook bij de Rijksoverheid moet gekrompen worden, mensen zijn daarover soms onzeker.”

Volgens Tromp zijn de bijeenkomsten meer dan alleen het gebed. „Het gaat ook om de onderlinge ontmoeting, het contact met anderen. De eerste tien minuten praten we vaak over wat we zoal hebben meegemaakt. Het is een moment van rust in de dagelijkse hectiek van je werk. Je ervaart dat God er is en dat Hij je gebeden verhoort.”

Hoewel geloof beter bespreekbaar is op het werk, ervaren veel christenen volgens Maarten Pijnacker Hordijk nog altijd een kloof tussen werk en de kerk. „Eigenlijk hangen veel mensen hun geloof ‘s ochtends op kantoor aan de kapstok en halen ze het er pas weer af als ze om vijf uur naar huis gaan. Dat is toch vreemd?”

Op 10 november organiseerde hij daarom voor de vierde keer de themazondag ‘christen zijn op je werk’, in samenwerking met verschillende organisaties die zich met het onderwerp bezighouden. Dat worden er overigens steeds meer. Zo is er ‘Geloven op maandag’, dat christenen met een baan ondersteunt door middel van trainingen, workshops en literatuur.

Ook zijn er internationale netwerken als CBMC, voor ondernemers en leidinggevenden die hun beroep willen uitoefenen als christen. Wat heeft mijn baan eigenlijk met God te maken? Is geld niet iets wat God een beetje dubieus vindt? Kun je christen zijn in een keiharde werkomgeving? En hoe ontsla je iemand eigenlijk op een christelijke manier? Voor deze en andere vragen is er Carrière met God, een cursus gebaseerd op het boek God at Work van Ken Costa, een topbankier uit de Londense City. Ook Business by the book: the complete guide of biblical principles for business men and women? biedt daarvoor uitkomst. Hoofdstuk 12 noemt vier vanuit de Bijbel te rechtvaardigen redenen voor ontslag: oneerlijkheid, ongehoorzaamheid, luiheid en incompetentie. Maar als werkgever moet je even goed compassie tonen, zoals Jezus duidelijk maakt in Matteüs 18:21-35: ‘Heer,’ kwam Petrus aan Jezus vragen, ‘hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven, als hij me kwaad doet? Zeven keer?’ ‘Nee,’ antwoordde Jezus, ‘geen zeven keer, maar zeventigmaal zeven keer!’