RR001 schoot Rishi niet expres dood

De agent die de 17-jarige Rishi vorig jaar doodschoot werd gisteren vrijgesproken door de rechter.

„Agenten kunnen dus alles maken!” Op de publieke tribune wordt geschreeuwd als de rechtbank het einde van het vonnis uitspreekt. Op de tribune zitten de vrienden van Rishi Chandrikasing, de 17-jarige jongen die vorig jaar op station Hollands spoor werd doodgeschoten door agent RR001. En de rechtbank heeft het afgelopen half uur gedetailleerd uiteengezet waarom die agent, die wegens bedreigingen anoniem is, daar geen straf voor krijgt.

Met de eerste van de drie beschuldigingen, moord, was de rechtbank snel klaar. Vrijspraak. Er was geen sprake van een vooropgezet plan om Rishi te doden, en uit de videobeelden is gebleken dat de agent de beslissing om te schieten in 1 seconde heeft genomen. Niet het „kalme beraad” dus, dat voor moord is vereist.

Wel spreekt de rechter een verdekt verwijt uit aan advocaat Michael Ruperti van de familie van Rishi. Die heeft in december, kort voor de zitting, het Hof gevraagd om de agent ook moord ten laste te leggen, naast doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De rechter noemde die kansloze beschuldiging van moord „onnodig grievend”.

Voor doodslag heeft de rechter meer woorden nodig om de agent vrij te spreken. Ook daarvoor is een vorm van opzet nodig. Het was duidelijk dat de agent met zijn schot, gemikt op de benen en bedoeld om hem aan te houden, Rishi niet opzettelijk heeft gedood. Maar als je de kans voor lief neemt dat het zogeheten aanhoudingsvuur dodelijk uitpakt, kan dat ook opzet zijn. Door de grote afstand tot Rishi, en het feit dat hij wegrende, was die kans aanmerkelijk, volgens de rechter. Maar omdat de agent er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat hij Rishi dodelijk zou raken, heeft de agent toch niet bewust dat risico op een fataal schot genomen.

Dat de agent zwaar letsel heeft toegebracht, de derde beschuldiging, staat natuurlijk vast. Maar dat mocht in de gegeven omstandigheden, oordeelde de rechter. De agent mocht ervan uitgaan dat Rishi gewapend was, ook al bleek dat later niet zo te zijn, en dat hij door te vluchten gevaarlijk zou zijn voor anderen. Daarom is hij niet strafbaar.

Voor de vrienden van Rishi komt de uitspraak niet als een verrassing. Voorafgaand aan de zitting noemde Ryan Giasi de rechtzaak nog een „poppenkast”. Hij was er ook bij toen de zaak eerder deze maand inhoudelijk werd behandeld, en vond dat de agent niet kritisch werd ondervraagd.

Advocaat Ruperti van de familie laat weten dat moeder het vonnis ervaart „alsof ze zelf vermoord is.” Omdat slachtoffers niet in hoger beroep kunnen, is dit vonnis het finale oordeel over de strafbaarheid van agent RR001. Maar voor de familie is het nog niet afgelopen. Ruperti overweegt de staat aansprakelijk te stellen omdat de regels voor vuurwapengebruik kennelijk te ruim zijn. Of de zaak aan het Europese Hof voor de rechten van de mens voor te leggen. „Iemand, een rechter, moet oordelen dat dit niet kan.”