Minder werklozen, niet meer werk

De werkloosheid neemt af, volgens het CBS Nee hoor, zegt het CPB Hoe zit het nu? Drie vragen

Illustratie Veronique de Jong

De werkloosheid daalt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Klimmen we eindelijk uit het dal?

Er gloort licht aan de horizon, vindt het CBS. Het aantal werklozen daalde in november met 21.000 tot 8,2 procent van de beroepsbevolking. In totaal zijn dat er 653.000. Minder mensen raken werkloos vanuit een baan. De massaontslagen per duizenden zoals die eind vorig jaar en begin van dit jaar plaatsvonden, zijn er niet meer. Tot zover het goede nieuws. Want de verklaring voor de daling is dat mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Ze zijn nog altijd werkloos, maar staken het vruchteloos zoeken naar werk. Jongeren gaan weer studeren. Veertigers met een partner die genoeg verdient, hoeven voor hun inkomen niet per se direct een baan te zoeken. Zij wachten op betere tijden.

Het Centraal Planbureau (CPB) blijft pessimistisch. De decemberramingen voorspellen voor 2014 een stijgende werkloosheid tot 7,5 procent. Hoe kan dat?

Het CBS kijkt terug en het CPB kijkt vooruit. Het CBS heeft daarom te maken met ‘steekproefonzekerheid’; het kan volgende maand zo weer anders zijn. En het CPB lijdt aan ‘ramingsonzekerheid’; voorspellingen kunnen niet uitkomen. Op grond van het voorafgaande jaar ziet het CPB de werkloosheid niet direct dalen. Daarom zijn zij somberder dan het CBS.

Ook hanteren beide een andere definitie van werkloosheid. Het CBS houdt de nationale definitie aan: iemand is werkloos als hij 12 uur of minder per week werkt. Het CPB hanteert de internationale definitie: alle personen van 15-74 jaar zonder betaald werk, maar die daar wel actief naar op zoek zijn. Vertaald naar internationale cijfers was de werkloosheid volgens het CBS in oktober 7 procent en in november 6,9.

Het CPB erkent dat een deel van de werklozen zich ontmoedigd terugtrekken van de arbeidsmarkt, maar een ander deel blijft tegen de klippen op zoeken. Mogelijke verklaringen zijn dat zij geen partner hebben of dat zij zich niet laten leiden door sombere verhalen.

Voor wie is er op korte termijn hoop?

De werkloosheid nam de afgelopen maanden in gelijke mate af onder mannen en vrouwen in alle leeftijden, volgens het CBS. In welke sectoren het beter gaat is nog moeilijk te zeggen. Met de industrie gaat het voorzichtig beter, er is meer vertrouwen, maar er zijn nog geen cijfers waaruit blijkt dat dit doorwerkt in meer banen. Als het beter gaat met de economie, leidt dat vaak niet direct tot meer werk. De groei wordt in eerste instantie opgevangen door het bestaande personeel. We moeten dus nog even volhouden.