12 Days of Christmas update

Een moderne versie van het Engelse kerstliedje The 12 Days of Christmas is op Twitter gepubliceerd door Amanda (@Pandamoanimum). In het oorspronkelijke stapelliedje krijgt iemand op de twaalf dagen vanaf Eerste Kerstdag (25 december) tot Driekoningen (6 januari) er elke dag een cadeautje bij van zijn of haar grote liefde:

On the first day of Christmas, My true love sent to me, A partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, My true love sent to me, Two turtle-doves and A partridge in a pear tree, etc.

The (Updated) 12 Days of Christmas luidt: On the twelfth day of Christmas, my true love gave to me: Twelve Bloggers Blogging, Eleven Skypers Skyping, Ten Apps Downloading, Nine Hits on YouTube, Eight Status Updates, Seven Tweeters Tweeting, Six Trolls a-Lolling, Five Emojis, Four Angry Birds, Three Google Links, Two Wiki Facts And a Viral Internet Meme.

In het Nederlands: Op de twaalfde dag van Kerst gaf mijn ware liefde mij: Twaalf bloggende bloggers, Elf skypende skypers, Tien downloadende apps, Negen hits op YouTube, Acht status-updates, Zeven twitteraars tweetend, Zes LOL-lende trollen, Vijf emoji’s, Vier Angry Birds, Drie Google links, Twee Wiki -feiten, En een virale internet meme. (Een emoji is een Japanse emoticon).