De terugkeer van een messias

„Abou Jahjah vertrok gedesillusioneerd en is teruggekeerd om de strijd voort te zetten. Hij is een man met hoge idealen die nergens een thuis vindt – een zwervende. Daarin lijkt hij op Jezus Christus. Zijn erkenning reikte ook niet verder dan de mensen die er direct wat aan leken te hebben: de anderen vonden hem een bedreiging van de maatschappelijke verhoudingen. Abou Jahjah treedt in het voetspoor van een groot bestrijder van xenofobie en sociale uitsluiting. Alleen heeft Jezus zich nooit met de politieke autoriteiten bezig gehouden. De Romeinen waren bijzaak. De religieuze elite kreeg op zijn lazer, maar hij leek geen bekering te verwachten. Deze messias was een rabbi die zelf een nieuwe wereld begon. Met twaalf werklui om op te bouwen, begon hij aan een nieuwe samenleving. Dyab, leer van Issah, verwacht het niet van de politiek die nu om je hand bedelt. Begin een nieuwe wereld. Wat mij betreft in het voetspoor van de geweldloze man uit Nazareth. We lezen Lucas 6: ‘Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet,’” aldus dominee in residence Rikko Voorberg.