‘Werkgevers pleiten niet langer voor de nullijn’

Werkgevers pleiten niet langer voor de nullijn. De looneis van drie procent van de FNV wijzen ze van de hand, blijkt volgens de Volkskrant uit een vertrouwelijk advies van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).

De werkgeversorganisatie pleit voor maatwerk bij loonsverhogingen. “In bedrijven waar het goed gaat is meer ruimte voor een structurele loonstijging dan in bedrijven waar het slecht gaat”, schrijft de vereniging aan haar cao-onderhandelaars.

‘Creatieve oplossingen’ wanneer er weinig ruimte is

Bij bedrijven waar weinig ruimte voor loonsverhoging is, moeten “creatieve oplossingen” gezocht worden. Zo zouden de openingstijden van fabrieken of winkels kunnen worden verruimd, zonder toeslagen voor de werknemers. Extra vrije dagen voor ouderen, atv-dagen of bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden afgeschaft in ruil voor extra loon.

De AWVN, het grootste lid van VNO-NCW, zag vorig jaar al heel beperkt mogelijkheden voor loonsverhoging. De vereniging lijkt nu afstand te nemen van het betoog van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes, die zich vorige maand tegen collectieve, “generieke” loonsverhogingen keerde. (Novum)