Oorzaak nummer 1 is stress

Welke bekende Nederlanders eraan meedoen, is nog niet bekend – wel hun verhaal: vanaf komend voorjaar vertellen BN’ers in de media over stress op het werk en wat bedrijven daartegen kunnen doen.

Het idee is van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA), die er een brief over schreef aan de Tweede Kamer. Het bestrijden van ‘psychosociale arbeidsbelasting’ – door bijvoorbeeld hoge werkdruk, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie –is een van zijn prioriteiten.

Doel is dat de arbeidsproductiviteit toeneemt en mensen met meer plezier werken. Stress op het werk is volgens het ministerie nu in een op de drie gevallen de reden van ziekteverzuim.

Een psychische aandoening die met werk te maken heeft, zou ook de meest voorkomende beroepsziekte zijn. In 2013 was in bijna 50 procent van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (in 1998 ruim 30 procent).

Veel geld heeft Asscher er niet voor: 1 miljoen euro in 2014, vooral bedoeld voor een website en de inzet van bekende Nederlanders. Zijn belangrijkste doel is een ‘cultuuromslag’ in bedrijven: daar moet volgens hem aandacht komen voor werkdruk en privéproblemen die invloed hebben op de productiviteit. Het plan duurt vier jaar. In november 2014 is er een themaweek over werkdruk met een ‘slotconferentie’.