Utrecht: te weinig geld om in 2015 participatiewet uit te voeren

Stadsbeeld van Utrecht.
Stadsbeeld van Utrecht. Foto ANP / Koen van Weel

De gemeente Utrecht is niet van plan een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk te vragen van mensen met een uitkering, ook al staat dat plan in de nieuwe participatiewet die in 2015 uitgevoerd moet gaan worden. Dit zegt wethouder Hans Spigt (PvdA, Werk en Inkomen). De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking betaald werk gaan doen.

Eerder hadden vakbond FNV en de Raad van State al kritiek op het verplichte vrijwilligerswerk, vooral omdat het zou kunnen leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Spigt is het met die kritiek eens:

“Dit gaan we niet doen. Het heeft geen enkele zin.”

Te weinig budget

De rijksvergoeding voor mensen in sociale werkplaatsen gaat per 2014 met 50 miljoen euro omlaag; er is ook minder geld beschikbaar voor re-integratie. Utrecht verwacht ongeveer 13.000 mensen aan werk te moeten helpen, met zo’n 13 miljoen euro. Spigt stelt dat dit budget onvoldoende is.

Utrecht presenteerde vorige week als eerste van de vier grote steden concrete plannen voor de uitvoering van de participatiewet. Deze wet vloeit voort uit het sociaal akkoord en is een samenvoeging van drie sociale uitkeringsregelingen: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wajong voor jonggehandicapten.

35 regionale werkbedrijven

Het is de bedoeling dat werkgevers en overheden de komende tien jaar 125.000 arbeidsgehandicapten aan werk helpen. Gemeenten gaan dit regelen via 35 regionale ‘werkbedrijven’. De Wajong mag alleen nog gegeven worden aan jongeren die nooit zullen kunnen werken. De overheid wil structureel 1,6 miljard euro besparen op uitkeringen. Gemeenten krijgen ook minder budget. De participatiewet moet nog worden aangenomen door de Tweede Kamer.