Een gewelddadige arts kan best blijven dokteren

Ben je als arts te handhaven na een straf wegens poging tot moord op je vrouw?

De Zaak. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil een arts laten schorsen en definitief schrappen uit het register. De man zat een straf van 15 jaar uit wegens opzettelijke brandstichting en poging tot moord op zijn gescheiden vrouw. De Inspectie vindt dat in dit geval geen onderscheid kan worden gemaakt tussen privé- en beroepsgedragingen, zoals in het medisch tuchtrecht gebruikelijk. Iemand van het leven proberen te beroven gaat zodanig recht in tegen beroepsnormen als respect voor het leven dat geen patiënt zo’n arts kan vertrouwen, meent de IGZ. Zo’n arts is ook niet veilig.

Hoe verliep de reclassering van de arts? De arts heeft in de cel met toestemming van justitie zijn vak bijgehouden. Hij verdiepte zich in homeopathie en liep met toestemming van de reclassering vanuit de gevangenis stage in een huisartsenpraktijk. Via een penitentiair programma liep hij, met een elektronische enkelband, stage in een verpleeghuis waar hij ook werd toegelaten tot de opleiding ouderengeneeskunde. Reclassering Nederland adviseerde daarover positief omdat er geen verband zou zijn tussen zijn delict en zijn werk.

De arts werd echter door het verpleeghuis ontslagen toen journalisten zijn verleden onthulden. De arts had dat verzwegen en het verpleeghuis informeerde er niet naar, noch eiste het een Verklaring omtrent het Gedrag. Ook een aanstelling als voetreflextherapeut bij een schoonheidsinstituut mislukte, na media-aandacht. Deze maand werd de arts ook nog tot een maand cel en een taakstraf van tachtig uur veroordeeld wegens mishandeling van zijn vriendin en haar moeder.

Waarover gaat het dispuut? Mag de Inspectie klachten indienen bij het medisch tuchtcollege over privégedrag van artsen? Ze verwijst naar het tuchtrecht voor advocaten en deurwaarders dat evenmin privé- en beroepsgedrag onderscheidt.

De arts zegt echter dat de tuchtrechter privégedrag alleen mag beoordelen als dat een „acute, werkelijke en ernstige bedreiging” vormt voor een „fundamenteel belang van de samenleving”. Dat strenge criterium ontleent de arts aan een zaak tegen een collega die zich in Irak in een gevangenis aan marteling schuldig maakte en daarna in Nederland werd geschrapt als arts. Hij wijst er ook op dat zijn strafzaak al bijna was verjaard.

Hoe oordeelt de tuchtrechter? Die vindt de moordpoging en het brandstichten „uiterst verwerpelijk” maar geen zaak waar de Inspectie over kan klagen. Het gebeurde in de relationele sfeer en niet „in de hoedanigheid van arts”. Toen de wet werd opgesteld, is voor deze strenge inperking gekozen. De tuchtrechter hield zich er ook steeds aan. „Dit is nimmer op bezwaren gestuit”, aldus het college. Anders zou de deur voor iedereen opengaan om over privégedrag te klagen.

Blijft de man arts? Dat hoeft niet. De inspectie kan bij het College van Medisch Toezicht een onderzoek vragen naar de psychische gesteldheid van de arts. De strafrechter had al een ernstige persoonlijkheidsstoornis en licht verminderde toerekeningsvatbaarheid vastgesteld. Een nieuw psychiatrisch onderzoek kan alsnog tot ongeschiktverklaring leiden.