Oud onderzoek? Sorry, gegevens kwijt

De opslag van onderzoeksgegevens kun je maar beter niet aan individuele wetenschappers overlaten. Hoe meer jaren er verstrijken, hoe kleiner de kans dat die data nog beschikbaar zijn. Dat blijkt uit Canadees onderzoek (Current Biology, 19 december). Op basis van hun bevindingen onderstrepen de auteurs het belang van centrale archivering.

De Canadese wetenschappers selecteerden in hun onderzoek 516 artikelen, tussen de 2 en 22 jaar geleden gepubliceerd. Alle artikelen gingen over de morfologie van een dier of een plant.

De Canadezen stuurden e-mails naar auteurs van de artikelen en vroegen om achterliggende data. In veel gevallen bleken e-mailadressen niet meer te bestaan. Kwam een e-mail wel aan, dan werd die vaak niet beantwoord. En van degenen die wel antwoordden liet, naarmate een artikel langer geleden was gepubliceerd, een steeds groter deel weten dat de data kwijt waren. Het percentage liep op tot 20 procent (voor 1995, 35 artikelen).

In Nederland kwam de discussie over centrale dataopslag op gang nadat in 2011 de fraude van onder meer psycholoog Diederik Stapel aan het licht kwam. Vorig jaar meldde deze krant dat acht van de dertien universiteiten medewerkers gaan verplichten gegevens op te slaan in een centrale databank.