Yellen moet duidelijk zijn

None

„Yellen heeft Bernankes beleid altijd gesteund, grote veranderingen worden dan ook niet verwacht. Toch is er een vlak waarop ze een verschil zal kunnen en moeten maken: op het gebied van communicatie. Doordat een begin is gemaakt met tapering wordt de communicatie een beleidsinstrument op zich. Het doel is de markt zo lang mogelijk te laten geloven dat de rente lang laag blijft en dat dit los staat van de afbouw van de steun. De kern is hierbij om het beleid te koppelen aan expliciete cijfers over werkeloosheid en inflatie. Als Yellen daar niet in slaagt zal de rente mogelijk te snel weer stijgen, wat het economisch herstel in gevaar kan brengen. Ook als Yellen het onverhoopt toch nodig vindt om de steunaankopen weer uit te breiden, of niet verder af te bouwen, zal de communicatie hierover cruciaal zijn. Ook omdat er steeds meer zorgen zijn over de afwikkeling en mogelijke negatieve bijeffecten van deze steunaankopen.”