Welkom in Nederland!

Ze worden gevreesd, de Bulgaarse en Roemeense immigranten Nederland gaat hen een ‘participatieverklaring’ voorleggen The Economist schreef hen in een ‘open brief’: kom toch vooral

None

Vanaf 1 januari hebben Bulgaren en Roemenen geen werkvergunning meer nodig om in een ander EU-land aan de slag te gaan. Zullen ze net zo massaal komen als de Polen, een aantal jaar geleden?

Politici in rijke EU-landen zijn bang, maar veel kunnen ze niet doen om Bulgaren en Roemenen tegen te houden (als ze echt komen). In EU-verband is nu eenmaal afgesproken dat die overal mogen gaan werken.

Nederland wil toch iets doen en begint daarom volgend jaar in zeker zestien gemeenten een proef met een ‘participatieverklaring’ voor nieuwkomers. Jullie zijn welkom, is de boodschap, maar bedenk wel dat er ook plichten zijn.

De redactie van de The Economist vindt het helemaal niet nodig migranten tegen te houden. Als ze komen, dan heeft dat veel voordelen, vooral economische. Hieronder beide teksten.

U bent net komen wonen in Nederland of u woont hier al een tijdje. Wij willen u graag informeren over het samenleven in Nederland en de dingen die hier belangrijk zijn. Participatie vinden we in Nederland heel belangrijk. Evenals de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met deze waarden hangen rechten samen waarop u een beroep kunt doen.

Vrijheid

In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat:

Iedereen zijn eigen mening mag uiten.

Iedereen een eigen geloof of leefstijl mag hebben.

Iedereen vrij is wel of niet te geloven.

Iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht).

Hieraan zitten wel grenzen. Wat iemand doet of zegt, mag nooit in strijd zijn met de wet. Je mag bijvoorbeeld niet iemand met opzet beledigen, discrimineren of aanzetten tot haat.

Gelijkwaardigheid

In Nederland worden alle burgers gelijk behandeld. Alle burgers hebben dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero’s, gelovigen, niet gelovigen et cetera. Discriminatie wordt niet geaccepteerd.

Solidariteit

In Nederland vragen we burgers elkaar te helpen en bij te staan als dat nodig is. Burgers zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving. Burgers hebben recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden en minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg. De overheid heeft de plicht mensen te beschermen tegen uitbuiting en ongelijke behandeling. Burgers moeten in principe in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als dat niet op eigen kracht lukt, en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp.

Participatie

In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk te doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij heel belangrijk.

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van bovengenoemde waarden van de Nederlandse samenleving, en dat ik ze graag zal helpen uitdragen. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte en medewerking krijg van mijn medeburgers.

[__-__-____], te [____________],

Naam:

Geboortedatum:

Handtekening: