Studenten blokkeren béta-fusie UvA en VU

De fusie tussen de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de faculteiten Exacte Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit (VU) is voorlopig van de baan. Het plan is gisteren weggestemd in een gezamenlijke vergadering van de ondernemingsraad en studentenraad van de UvA. De uitslag van de stemming is opmerkelijk, omdat aanhoudende schaalvergroting in het onderwijs jarenlang vanzelfsprekend is geweest.

De Amsterdam Faculty of Science, zoals de nieuwe faculteit moest gaan heten, zou onderdak bieden aan 9.000 studenten en 3.000 medewerkers en zou een jaarbudget hebben van 250 miljoen euro. De colleges van bestuur van beide universiteiten lieten bij de bekendmaking van hun plannen weten dat de nieuwe faculteit daarmee vergelijkbaar was met „de beste universiteiten op bètagebied in Europa”. Vorige maand werd alvast de naam van de beoogde decaan van de nieuwe faculteit bekendgemaakt.

Op de UvA bestond vanaf het begin echter veel verzet tegen de fusieplannen, met name onder de studenten. Zij vonden dat de nadruk te veel lag op de winst die op onderzoeksgebied kon worden behaald en dat er te weinig werd gekeken naar mogelijke negatieve gevolgen, ondermeer voor de kwaliteit van het onderwijs.

Toezeggingen van het college van bestuur van de UvA konden die zorgen niet wegnemen, zo bleek gisteren. De personeelsleden in de ondernemingsraad stemden in meerderheid vóór de fusie, de leden van de studentenraad bijna unaniem tegen.

De medezeggenschapsorganen van de VU waren eerder deze week wel akkoord gegaan met de fusie. Jaap Winter, voorzitter van het college van bestuur van de VU, laat in een reactie weten: „Het is buitengewoon jammer voor onze universiteiten dat een zo beloftevol initiatief nu een halt is toegeroepen. Wij zullen ons in januari beraden op wat ons te doen staat.”