Oervoer

None

Voeding

De hoofdmoot van het paleodieet bestond uit zetmeel afkomstig van knollen.