Houtrook wordt genegeerd als bron van fijnstof

De cohortstudie onder 365.251 Europeanen aangaande de effecten van fijnstof op de gezondheid van mensen (en waarschijnlijk ook dieren), erkent het probleem waarop de Wereldgezondheidsraad WHO reeds lang de aandacht heeft gevestigd (NRC Handelsblad, 9 december).

Ieder onderzoek bevestigt opnieuw het standpunt van deze organisatie wat betreft de schadelijkheid voor de gezondheid. Het voorstel van de WHO voor een grenswaarde van fijn stof van 2,5 micrometer per m3 was al in 2006 vastgesteld op 10 microgram. De EU verhoogde dit tot 25 microgram. Nederland concludeerde dat zonder extra inspanning aan de Europese norm kan worden voldaan.

Een bron van ernstige luchtvervuiling van fijnstof van, vooral, 2,5 microgram per kuub wordt ook nu weer in de berichtgeving verzwegen: de vele houtkachels en andere stookplaatsen voor houtverbranding die ongelimiteerd en ongekeurd verspreid staan door heel Nederland. Deze bron wordt zelfs actief door de overheid ontkend. Terwijl al heel lang bekend is, hoe giftig houtrook is: tenminste 26 bekende gifstoffen zijn in houtrook aangetroffen. Begin december vond er een congres plaats, georganiseerd door de Universiteit van Gent, over de effecten van hout stoken. In de meeste Europese landen is de bijdrage aan PM2,5 (fijnstof) uit houtrook een kwart tot even groot als de bijdrage vanuit het verkeer. Verbaasd was men in de wandelgangen over de hardnekkige Nederlandse ontkenning dat het stoken van hout een probleem vormt voor de luchtkwaliteit. De uitkomsten van één onderzoek in Schoorl uit 2009 waren verontrustend hoog. Het zal elders niet worden herhaald.

Drs. T.R. Janssen