Het zijn accentverschillen

„Wat onder Yellen anders zal zijn zit hem in de beleidsverschuiving: de Fed koopt minder obligaties op en legt tegelijkertijd het accent meer op ‘forward guidance’, vooraf meer helderheid geven over inhoud en timing van haar monetaire beleid teneinde de renteniveaus te beïnvloeden. Deze verschuiving is geen blijk van verschil van inzicht. Yellen was immers medearchitect van Bernankes beleid.

De verandering is door de omstandigheden ingegeven: door meer groei en dalende werkloosheid is ‘tapering’ mogelijk en voor de hand liggend. Yellen heeft een andere taak dan Bernanke: het geleidelijk afbouwen van het buitengewone verruimingsbeleid. Veel zal afhangen van haar behendigheid in het sturen van de verwachtingen van de markten. Forward guidance is daarvoor een middel, zoals deze week gebeurde met het signaal dat de rente nog lange tijd op het lage niveau van 0,25 procent zal blijven.”