Strengere abortuswet Spanje

De abortuswet in Spanje wordt veel strenger. De liberalisering van de abortuswet die de socialistische regering doorvoerde in 2010 wordt ongedaan gemaakt.

Daar is de regering het vandaag over eens geworden, maakte minister van justitie Alberto Ruiz-Gallardon bekend. Het parlement, waarin de regerende Volkspartij (PP) een ruime meerderheid heeft, moet de wet nog goedkeuren.

Abortus alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen

De conservatieve Spaanse regering wil de afbreking van een zwangerschap alleen nog toestaan als die voortkomt uit verkrachting, als de zwangerschap lichamelijke of geestelijke gezondheid van de moeder ernstig in gevaar brengt of als het ongeboren kind levensbedreigende afwijkingen vertoont. Minderjarige zwangeren moeten voor een abortus toestemming van hun ouders vragen.

De PP verzette zich hevig toen de toenmalige socialistische regering in 2010 een reeks beperkingen op het recht op abortus schrapte. Het herinvoeren van deze restricties was in 2011 een van de grote verkiezingsbeloften van de conservatieven. De PP heeft nauwe banden met de Rooms-Katholieke kerk. (Novum/AP)

    • Eva de Valk