Tunnel naar Houthaven

Burgemeester en wethouders zijn akkoord met de komst van de Spaarndammertunnel. Die moet de Spaarndammerbuurt en het nieuw te ontwikkelen woongebied Houthaven schoner, effectiever en veiliger met elkaar gaan verbinden, en zal langs de Spaarndammerdijk en de Tasmanstraat lopen. Op de tunnel komt een park. De bouw start begin 2015. Eind 2017 moet de tunnel klaar zijn.