‘Participatieverklaring’ voor migranten uit de EU

Nieuwkomers van binnen en buiten de Europese Unie krijgen vanaf 1 januari in zestien gemeenten een ‘participatieverklaring’ voorgelegd. Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) doet een „moreel appèl” op migranten om deze niet-verplichte verklaring te ondertekenen. Zij laten volgens hem daarmee hun goede bedoelingen zien: dat ze willen werken (een „zelfredzaam bestaan opbouwen”) en de Nederlandse waarden „omarmen”.

Dat schrijft Asscher in een brief aan de Tweede Kamer. De participatieverklaring komt aan de vooravond van het openstellen van de arbeidsmarkt voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië. Asscher vreest dat er meer Bulgaren en Roemenen komen dan de enkele duizenden die experts voorspellen. Hij wil voorkomen dat met de komst van EU-migranten „nieuwe integratieproblemen ontstaan”.

Aan migranten van binnen de EU kunnen geen dwingende inburgeringseisen worden gesteld zoals aan nieuwkomers uit andere landen. Ook voor een verplicht contract zijn volgens Asscher op dit moment „geen realistische mogelijkheden” in de EU.

Zestien tot achttien gemeenten, van steden als Amsterdam en Rotterdam tot Horst aan de Maas en Zeewolde, gaan nu in 2014 de verklaring testen. Ze vullen nationale ‘kernwaarden’ als vrijheid van meningsuiting, gelijkheid en de bereidheid tot ‘meedoen’, aan met lokale afspraken. Zo moet de verklaring „zo bindend mogelijk” worden, hoopt Asscher.