Naturalisatie na zeven in plaats van vijf jaar

Buitenlanders die Nederlander willen worden, komen hier voortaan voor in aanmerking na zeven jaar rechtmatig verblijf in Nederland. Op dit moment geldt nog een termijn van vijf jaar.

Fred Teeven vindt dat buitenlanders die Nederlander willen worden daartoe pas na verblijf van zeven jaar in Nederland in aanmerking kunnen komen. Foto: ANP / Valerie Kuypers
Fred Teeven vindt dat buitenlanders die Nederlander willen worden daartoe pas na verblijf van zeven jaar in Nederland in aanmerking kunnen komen. Foto: ANP / Valerie Kuypers

Buitenlanders die Nederlander willen worden, komen hiervoor voortaan in aanmerking na zeven jaar rechtmatig verblijf in Nederland. Op dit moment geldt nog een termijn van vijf jaar.

Met dit voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft de ministerraad zojuist ingestemd. Het kabinet vindt dat iemand een “substantiële periode” in Nederland moet hebben gewoond voordat iemand het Nederlands paspoort kan krijgen. “Vaak blijkt op dit moment dat buitenlanders - ook na het vervullen van hun inburgeringsplicht - nog steeds niet volledig participeren in de samenleving”, meldt het persbericht.

Op dit moment moet iemand die de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen vijf jaar onafgebroken en rechtmatig in Nederland zijn. Verder moeten aspirant-Nederlanders het inburgeringsexamen halen en mag hij of zij geen gevaar voor de openbare orde zijn.

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

    • Eva de Valk