‘In Italië dreigt breuk in sociale cohesie’

Door de impact van de economische crisis van de afgelopen jaren en de magere vooruitzichten op herstel stijgt het gevaar voor sociale desintegratie in Italië, waarschuwt de werkgeversorganisatie Confindustria. In een studie schrijven de werkgevers: „Het grootste risico is een breuk in de sociale cohesie, met toenemende protesten door groepen die burgerlijke ongehoorzaamheid voorstaan en de instituties ondermijnen.” Confindustria schrijft dat sinds 2007 de economie met ruim negen procent is gekrompen en dat de situatie nu lijkt op die na de Tweede Wereldoorlog. De werkgevers vinden dat premier Letta’s brede coalitie in haar begroting meer geld had moeten uittrekken om de groei te stimuleren, bijvoorbeeld door meer belastingverlaging. Letta reageerde hier gisteren fel op: hij wees erop dat door een strak begrotingsbeleid de rente op de gigantische staatsschuld daalt, en dat dit de belangrijkste manier is om ruimte te maken op de begroting voor een stimuleringsbeleid.