Adviseur van EU-hof: Kroes was te streng over ING-steun

Advocaat-generaal bij Europees Hof van Justitie vindt dat Europese Commissie staatssteun aan ING in 2008 verkeerd beoordeelde

De Europese Commissie is te streng geweest voor ING toen die bank tijdens de kredietcrisis 10 miljard euro staatssteun nodig had.

Dat is de mening die de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie gisteren inbracht. Zijn opinie geldt als zwaarwegend advies aan het Hof. Daar loopt een rechtszaak tussen ING en de Europese Commissie over de voorwaarden die Brussel destijds verbond aan goedkeuring van de staatssteun.

ING kreeg in november 2008 een kapitaalinjectie van 10 miljard euro van de staat. De Europese Commissie verbond destijds strenge voorwaarden aan die steun. Zo mocht ING niet meer stunten met de rentes op spaargeld en hypotheken. De belangrijkste eis: ING moest een groot deel van haar activiteiten afstoten, waaronder haar verzekeringspoot. De bank/verzekeraar moest gesplitst.

ING vond dat de Europese Commissie te strenge voorwaarden stelde. De Commissie, waarin Neelie Kroes destijds de portefeuille Mededinging bekleedde, zou een verkeerde rekensom hebben gemaakt bij het bepalen van de straf. In het algemeen gold toen (en nu): hoe hoger de staatsteun die een bank nodig heeft, hoe strenger de voorwaarden die aan dergelijke steun worden gesteld om te voorkomen dat de markt al te zeer wordt verstoord.

Kern van het geschil zat daarbij in de boeterente die ING aan de staat moest betalen toen de bank in 2009 tussentijds de helft van de 10 miljard staatssteun afloste. Volgens Kroes had ING daarvoor een boeterente moeten betalen van 50 procent. ING betaalde echter veel minder en Kroes interpreteerde dat als een nieuwe, extra vorm van staatsteun, ter hoogte van 2 miljard. Daardoor moesten de voorwaarden ook strenger zijn.

ING en de Nederlandse regering vonden dit onterecht. De rente die ING betaalde zou marktconform zijn. Zij gingen tegen de beschikking van de Commissie in beroep en werden door het Gerecht van de Europese Unie vorig jaar gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Tegen dat oordeel ging de Europese Commissie in hoger beroep bij het Europees Hof. In deze appèlzaak heeft advocaat-generaal Elenor Sharpton nu positie gekozen. Zij is het eens met het eerdere oordeel.

Het conclusie van de advocaat-generaal heeft geen praktische gevolgen voor ING, ook niet als het Hof die overneemt. De Europese Commissie heeft haar eisen vorig jaar al afgezwakt na het oordeel van het Gerecht. De Commissie ging in beroep om formele redenen: zij beoogt voor haar gunstige jurisprudentie voor toekomstige staatssteunzaken. In het voorjaar velt het Hof daarover zijn finale oordeel.