NZa: Jaarlijks 75 miljoen euro aan verdachte declaraties vergoed

Tandartsen, psychologen, apothekers en huisartsen krijgen per jaar tenminste 75 miljoen euro verdachte declaraties vergoed. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit in een tussenrapportage over verkeerde declaraties in de zorg.

Kantoor van de Nederlandse Zorgautoriteit in Utrecht. Foto ANP / Koen Suyk

Tandartsen, psychologen, apothekers, huisartsen en andere zorgaanbieders krijgen per jaar tenminste 75 miljoen euro verdachte declaraties vergoed. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit in een tussenrapportage over verkeerde declaraties in de zorg. Om de fraude in de zorg serieus aan te pakken, moeten de regels voor het checken ervan worden aangepast.

Hoewel het aan de zorgaanbieders is om foutloze declaraties in te dienen, is er ook een rol weggelegd voor verzekeraars. Zij moeten declaraties systematisch kunnen onderzoeken, ook als er geen vermoedens zijn van fraude. Het opsporen van fouten wordt dan ook gemakkelijker, stelt de zorgwaakhond.

Onderzoek in vier sectoren

De NZa lichtte de afgelopen maanden vier zorgsectoren - de tandheelkunde, de geestelijke gezondheidszorg, apotheken en huisartsen - door op “fraudegevoelige aspecten”. De zorgdeclaraties zijn vervolgens geanalyseerd door het Fraude Detectie Expertise Centrum. Het onderzoek kwam op gang nadat eerder dit jaar bekend werd dat ziekenhuizen soms rekeningen indienen voor behandelingen en opnames die nooit hebben plaatsgevonden.

Volgens de NZa hebben zeven van de elf verzekeraars hun controles niet op orde. Zij lopen het risico “evident foute declaraties” toch te vergoeden. Maar de waakhond vindt dat alleen het analyseren van de declaraties niet ver genoeg gaat.

Met data-analyse toon je bijvoorbeeld gepast gebruik op individueel niveau niet aan. Juist in die zaken is het belangrijk dat verzekeraars ook zonder vermoeden van fraude een dossier kunnen onderzoeken.

Het borgen van privacy en het medisch beroepsgeheim zijn een groot goed en staan niet ter discussie. Maar de regels die er nu zijn zorgen ervoor dat verzekeraars hun werk niet kunnen doen. Het ministerie van VWS zou hiervoor in de regels mogelijkheid moeten maken, en de NZa toestaan om dit soort controles bij verzekeraars te verplichten.

    • Laura Klompenhouwer