Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Zorgakkoord: Gemeenten krijgen compensatie

Gemeenten en kabinet bereikten gisteren – na maanden van gesteggel – een akkoord over de overdracht van zorgtaken.

Hulpbehoevende burgers De persoonlijke verzorging van hulpbehoevende burgers wordt geen gemeentetaak. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), belangenbehartiger van het lokaal bestuur, legde zich gisteren neer bij dit kabinetsbesluit. Gemeenten krijgen jaarlijks wel 200 miljoen euro extra, als compensatie voor de forse bezuiniging op andere zorgtaken.

Hulp thuis De persoonlijke verzorging (haren wassen, steunkousen aantrekken) was maandenlang het heikele punt in het overleg over de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, per 2015. Het kabinet besloot onlangs – tegen eerdere voornemens in – om de persoonlijke verzorging onder te brengen bij zorgverzekeraars, inclusief een budget van 2 miljard. Gemeenten wilden de persoonlijke verzorging graag op zich nemen vanwege de overlap met andere zorgtaken die zij moeten uitvoeren, zoals huishoudelijke hulp, en begeleiding.

Meer geld Gemeenten protesteerden fel: liefst 93 procent steunde eind november een VNG-resolutie om de persoonlijke verzorging alsnóg naar gemeenten te ‘halen’. Zou het kabinet opnieuw ‘nee’ zeggen, dan stelde de VNG harde voorwaarden. De belangrijkste: het kabinet moest „substantieel meer geld” aan gemeenten geven.

Bezuinigingen Die eis lijkt dus ingewilligd: gemeenten krijgen jaarlijks 200 miljoen extra zorgbudget. Maar de bezuinigingen op zorg blijven fors: structureel 650 miljoen op huishoudelijke hulp (40 procent minder budget), en 950 miljoen euro op begeleiding (min 25 procent). Je kunt stellen: door de extra 200 miljoen euro wordt de bezuiniging op huishoudelijke hulp ‘verzacht’: van 40 procent minder budget naar 28 procent.

Maximaal haalbaar De vraag is of een meerderheid van gemeenten dit beschouwt als „substantieel meer geld”. Alle gemeenten mogen vóór half januari hun zegje doen over het zorgakkoord. Het VNG-bestuur laat zich hierdoor leiden. Stemt een meerderheid tegen, dan liggen de onderhandelingen met het kabinet mogelijk weer open. Het VNG-bestuur noemt het onderhandelingsresultaat alvast het „maximaal haalbare”.

Ingmar Vriesema