Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Woonbond: wat Duivesteijn heeft bereikt is minimaal

Duivesteijn gisteravond aan het woord in de tweede termijn.
Duivesteijn gisteravond aan het woord in de tweede termijn. Foto ANP / Martijn Beekman

De Woonbond is teleurgesteld over wat PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft binnengehaald in het debat over het woonakkoord. “Wat hij heeft bereikt is minimaal”, reageerde directeur Ronald Paping vanochtend bij de NOS. “Ik had er meer van verwacht.” Hij vindt het slecht dat Duivesteijn toch voor het akkoord stemde.

Duijvesteijn had geëist dat de verhuurdersheffing, die 1,7 miljard euro moet gaan opleveren, een tijdelijke maatregel zou worden. Ook wilde hij dat een deel van de opbrengst in een investeringsfonds voor wonen en wijken zou komen.

Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok (VVD) zegde toe dat de heffing over twee jaar wordt geëvalueerd in plaats van over drie jaar. Bij “ernstige effecten” is hij bereid de verhuurdersheffing aan te passen, zo zegde de minister toe. Tot de mogelijkheden behoort volgens hem verlaging van de heffing, mits er elders op de begroting geld gevonden wordt. Daarnaast gaat Blok kijken of er een investeringsfonds kan komen en gaat hij onderzoek doen naar een tussenvorm van wonen en huren.

De Woonbond, die de belangen van huurders behartigt, denkt dat corporaties de huren door de verhuurdersheffing flink gaan verhogen en minder gaan investeren in onderhoud van hun bezit. De toezegging van een investeringsfonds is een loze belofte, vindt Paping. Volgens hem komt er helemaal geen geld in het fonds.

Aedes: eerdere evaluatie is winst

Aedes noemt het winst dat de heffing eerder geëvalueerd gaat worden. De koepel van woningcorporaties, die altijd tegen de heffing is geweest, vindt dat het productiever was geweest om het geld te investeren in nieuwbouw en innovatie.

Voorzitter Marc Calon in een verklaring:

“We hebben de heffing echter voor deze kabinetsperiode beschouwd als een politiek voldongen feit toen het woonakkoord gesloten werd. Zo konden we wel afspraken met het kabinet maken om te voorkomen dat een groot aantal woningen uit de sociale huursector zou verdwijnen.”

Duivesteijn zei gisteravond tijdens het debat:

“Het akkoord heeft een vorm gekregen waar de PvdA-fractie mee kan leven.”

Duivesteijn spreekt zijn steun uit voor het akkoord:

Duivesteijn: ben zeker niet heel rijk geworden

Diverse oppositiepartijen in de Eerste Kamer stelden dat Blok louter boterzachte toezeggingen had gedaan, en verweten Duivesteijn een draai te hebben gemaakt. Duivesteijn:

“Ik tel mijn zegeningen, maar ga zeker niet zeggen dat ik heel rijk geworden ben. De stap die nu is gezet, is voldoende”.

Duivesteijn na afloop: ik heb er alles aan gedaan

GroenLinks-senator Tof Thissen:

Twitter avatar TofThissen Tof Thissen Zoals ik al voorspelde: de nacht vd ingetrokken keutel @adriduivesteijn Geen enkele concrete toezegging v #Blok Lege huls en Adri is om :(

Minister voor Wonen Stef Blok (L) en staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) tijdens het debat in de Eerste Kamer over de woningmarkt. Foto ANP / Martijn Beekman

Duivesteijn vroeg in zijn eerste termijn aan minister Blok om een deel van de opbrengst van de verhuurdersheffing te gebruiken voor het opknappen van woningen en wijken. Ook wilde hij dat het mogelijk zou worden om de heffing na drie jaar stop te zetten.

Spanningen binnen PvdA

De afgelopen weken liep de politieke spanning binnen de PvdA op. Duivesteijn gaf aan principiële bezwaren te hebben tegen de verhuurdersheffing die is opgenomen in het woonakkoord, dat begin dit jaar werd gepresenteerd. Een ‘nee’ van Duivesteijn zou een groot probleem betekenen voor coalitiepartijen PvdA en VVD en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP die samen het woonakkoord sloten.

Bij presentatie akkoord al kritiek Duivesteijn

De kritiek die Duivesteijn de afgelopen weken leverde was niet nieuw. Al kort na de presentatie van het woonakkoord liet de PvdA-senator zich kritisch uit over de afspraken. Hij noemde het “onvoldoende doordacht”, Duivesteijn:

“Zoals de plannen er nu uitzien, komen hierdoor alle investeringen van corporaties verder stil te liggen. Daarmee ontstaat een sociaal-maatschappelijk probleem in gebieden waar investeringen gewoon nodig zijn.”