Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Presidentiële commissie VS beveelt vergaande beperkingen NSA aan

Een presidentiële commissie heeft vergaande beperkingen wat betreft de Amerikaanse afluisterpraktijken geadviseerd. Zo zouden de inlichtingendienst moeten stoppen met het bijhouden van een database met daarin de telefoongegevens van vrijwel elke Amerikaan. In totaal deed de commissie 46 aanbevelingen.

De campus van de NSA in Fort Meade, Maryland.
De campus van de NSA in Fort Meade, Maryland. Foto AP/ Patrick Semansky

De NSA moet stoppen met het bijhouden van een database met telefoongegevens van vrijwel alle Amerikanen en moet deze in private handen houden. Ook zou elke operatie die betrekking heeft op het bespioneren van buitenlandse leiders onderworpen moeten worden aan een strenge test. Dat zijn enkele aanbevelingen die een onafhankelijke commissie van presidentiële adviseurs vandaag presenteerde in een rapport over de praktijken van geheime dienst NSA, meldt The Washington Post.

De groep van vijf inlichtingen- en wetgevingsexperts geven als advies dat er bij de beslissing om gegevens van buitenlandse leiders te monitoren, gekeken moet worden naar afweging wat betreft de potentiële economische en diplomatieke kosten als een dergelijke operatie openbaar wordt gemaakt. De beslissing over te gaan tot het monitoren moet bovendien in handen zijn van de president en zijn adviseurs, niet in die van de inlichtingendiensten.

Ook grenzen spionage gewone mensen in buitenland

Ook raadt de presidentiële commissie dat er grenzen komen aan de surveillance van gewone mensen buiten Amerika. De Privacy Act uit 1974, de bescherming die geldt voor Amerikanen, zou ook voor hen moeten gelden. Dat zou betekenen dat de regering maar weinig informatie over buitenlandse doelwitten naar buiten zou kunnen brengen.

De VS zou hiernaast moeten stoppen met het heimelijk verzamelen van fouten in bekende computerprogramma’s om ze zo te gebruiken voor cyberaanvallen. In totaal komt de commissie, door Obama in het leven geroepen na de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden, met 46 aanbevelingen. De commissie is niet van mening dat het verzamelen van inlichtingen helemaal moet stoppen, zo zei Michael Morell, een van de vijf leden van de commissie:

“We are not in any way recommending the disarming of the intelligence community.”

Als de aanbevelingen samen worden genomen, zou dat betekenen dat de NSA veel van haar operaties niet zou mogen uitvoeren zonder controle door de president, het Congres of rechtbanken. Maar, zo stelt The Washington Post, afzonderlijk genomen zouden er maar weinig programma’s worden beëindigd. Het is nog maar de vraag hoeveel aanbevelingen ook uiteindelijk worden overgenomen. In januari maakt het Witte Huis bekend welke dat zullen zijn.

2013-12-12_rg_final_report