Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Pensioenakkoord Omdat mensen langer doorwerken, hebben ze meer tijd om te sparen

Coalitie en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP verwachten vandaag het pensioenakkoord bekend te maken. Wat staat erin?

Opbouwpercentage Dat wordt 1,875 procent, en niet 1,75 procent zoals VVD en PvdA afspraken bij het regeerakkoord. Dit percentage bepaalt hoe snel een werkende belastingvrij pensioen kan opbouwen. Dit percentage verlagen vertraagt die opbouw, en levert het rijk extra belastinginkomsten op.

Begrotingstekort Deze extra belastingsinkomsten (in 2017 bijna drie miljard euro) zijn erg belangrijk voor de oplossing van het begrotingstekort. Volgens de coalitie kan het opbouwpercentage lager nu mensen langer doorwerken en dus langer pensioen kunnen opbouwen. Vooral de ChristenUnie vindt de verlaging van het opbouwpercentage in het regeerakkoord zo groot, dat mensen geen fatsoenlijk pensioen meer opbouwen.

650 miljoen Het deels terugdraaien van de geplande verlaging van het opbouwpercentage leidt tot een gat van zo’n 680 miljoen euro op de rijksbegroting.

Werkgevers Om dat te dichten, is overeengekomen een geplande lastenverlichting voor werkgevers deels te schrappen. Het gaat om het uitstel van de verlaging van de werkgeversbijdrage aan het Algemeen Werkloosheidsfonds. Dat levert zo’n 260 miljoen euro op.

50-plussers Er wordt 260 miljoen euro bezuinigd op de zogenaamde ‘mobiliteitsbonus’, een bonus voor werkgevers die 50-plussers of arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Werkgevers krijgen straks pas een bonus als ze mensen boven de 56 jaar in dienst nemen.

Pensioenkoepels Koepels van pensioenfondsen zullen btw moeten heffen (en afdragen) over hun dienstverlening aan pensioenfondsen. Dat levert 110 miljoen euro op. Uit een pot geld die is vrijgemaakt rond het sociaal akkoord komt nog 50 miljoen.

Handhaving Oppositiepartijen willen dat een lager opbouwpercentage leidt tot lagere pensioenpremies. Om dat af te dwingen, krijgt De Nederlandsche Bank meer macht. Kort gezegd komt het neer op een omkering van de bewijslast: niet langer hoeft DNB aan te tonen dat fondsen hun premies onterecht hoog houden. Fondsen die hun premies niet verlagen, of zelfs verhogen, moeten bewijzen dat dat nodig is. Ze moeten aantonen dat ze gepensioneerden niet bevoordelen ten opzichte van werkenden (en vice versa).

Zelfstandigen Wie een vaste baan inruilt voor een zelfstandig bestaan, moet 10 jaar bij zijn pensioenfonds kunnen blijven. Nu moeten werkloze zzp’ers hun oudedagsvoorziening ‘opeten’ voordat ze in aanmerking komen voor de bijstand. Dat zou (onder voorwaarden om misbruik te voorkomen), straks niet meer hoeven.

Derk Stokmans