Schultz: voorlopig toch geen geld voor laatste stuk ring om Eindhoven

Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Het kabinet geeft voorlopig geen geld voor de aanleg en verbouwing van vijftig kilometer aan autowegen ten oosten van Eindhoven. Eerst moet duidelijk worden, op basis van nieuwe verkeersprognoses, of het project Noordoostcorridor wel voldoende nut heeft en of de natuur niet te veel schade wordt berokkend. Dat schrijft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw reageert op een motie van de Kamer. Die wil de 268 miljoen euro, die het kabinet drie jaar geleden voor de Noordoostcorridor reserveerde, gebruiken voor andere wegenprojecten in Brabant, zoals de verbreding van de snelwegen A27 tussen Hooipolder en het Utrechtse Houten, en van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Zo ver wil de minister echter nu nog niet gaan, aangezien deze andere projecten “deels niet geprogrammeerd” zijn.

De provincie Brabant wil, samen met het Rijk en omliggende gemeenten, de autowegen ten oosten van Eindhoven opwaarderen voor in totaal 870 miljoen euro. Onderzoekers twijfelen aan nut en noodzaak. Slechts een deel van de plannen is volgens eerdere rapporten echt rendabel, namelijk een weg van west naar oost. Ook zouden de groeiprognoses te optimistisch zijn geweest. Schultz wil nu, op aandringen van de Tweede Kamer, een nieuwe kostenbatenanalyse laten maken.

“Ik zal geen overeenkomst met de regio over dit project tekenen, en dus ook geen rijksbijdrage verlenen, voordat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn.”

    • Arjen Schreuder