Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Duivesteijn wil tijdelijke heffing en herinvestering opbrengst

Adri Duivesteijn Eerste Kamer debatteert over woningmarkt
Adri Duivesteijn Eerste Kamer debatteert over woningmarkt Foto ANP / Martijn Beekman

PvdA-senator Adri Duivesteijn wil dat een deel van de opbrengst van de verhuurdersheffing wordt gebruikt voor het opknappen van woningen en wijken. Ook moet het mogelijk worden de heffing na drie jaar stop te zetten. Dat heeft Duivesteijn vandaag gezegd tijdens het debat over het woonakkoord in de Eerste Kamer, schrijft Novum. Hij dreigt moties daartoe in te dienen.

Duivesteijn heeft geen principiële bezwaren tegen een verhuurdersheffing, maar vindt dat die moet worden ingebed in een “geheel nieuwe visie op het wonen”. Hij vreest dat de heffing het systeem zal ondermijnen, omdat de opbrengst geheel naar de schatkist gaat. Volgens Duivesteijn moet minstens een deel naar een fonds gaan dat investeert in woningen en wijken:

‘Coalitie niet snel akkoord met herinvesteren’

Volgens onze politiek redacteur Thijs Niemantsverdriet is het mogelijk dat Blok tegemoetkomt aan één van de eisen:

“Minister Blok zou kunnen instemmen met de wens van Duivesteijn dat de heffing na 31 december 2016 stopt, omdat het drie jaar ruimte schept. Het is wel de vraag of de coalitie akkoord gaat met zijn andere eis, een deel van het geld uit de verhuurdersheffing herinvesteren. Wij hebben vanuit de coalitie signalen gekregen dat dat niet heel snel zal gebeuren.”

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet .@adriduivesteijn klinkt zo nu en dan als een voetbalcoach: “Natuurlijk wil ik ingrijpende veranderingen in die woningmarkt.”

Motie Duivesteijn kan worden aangenomen

Door een bijzondere samenwerking tussen de oppositie (D66, ChristenUnie en SGP) en de coalitie (PvdA en VVD) is er een nipte meerderheid in de Eerste Kamer: 38 stemmen voor, 37 stemmen tegen. Tenzij Duivesteijn dus tegenstemt. Deze stemverhouding betekent ook dat Duivesteijn bij een eventuele motie genoeg senatoren achter zich kan krijgen.

Heffing moet 1,7 miljard opleveren

De verhuurdersheffing gaat gelden voor woningcorporaties en andere verhuurders en moet in 2017 1,7 miljard euro opbrengen, en tot die tijd ruim 1 miljard. De maatregel is een van de onderdelen van het woonakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, ChristenUnie en SGP. De PvdA in de Eerste Kamer steunt wel het andere deel van het woonakkoord, de beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Wat als het woonakkoord sneuvelt?

Wat als zowel Blok als Duivesteijn voet bij stuk houdt? Dan sneuvelt het eerste grote politieke akkoord, het woonakkoord, dat naast de heffing ook de door de PvdA gewenste beperking van de hypotheekrenteaftrek bevat. Maar het probleem is groter dan dat, schreef onze politiek redacteur Oscar Vermeer gisteren in NRC Handelsblad: het kabinet kan in grote problemen komen.

“De oppositiepartijen die achter het woonakkoord staan zijn ook op andere politiek gevoelige dossiers van doorslaggevend belang. Zo steunden ze eerder het Herfstakkoord, dat de begroting voor volgend jaar regelt, en zijn ze nu weer in onderhandeling over bezuinigingen op pensioenen. Een vruchtbare samenwerking tussen deze ‘geliefde oppositie’ en coalitiegenoten VVD en PvdA staat op het spel. Waarom zouden de geliefden keer op keer hun nek uitsteken als een coalitiepartij vervolgens de benodigde stemmen van de eigen politici niet levert?”

Senaat nu aan kerstdiner

De senaat zit nu aan het jaarlijkse kerstdiner. Daarna reageert minister Blok in eerste termijn. Dan wordt waarschijnlijk duidelijk of het kabinet aan de eisen van Duivesteijn tegemoetkomt, en vervolgens is er een tweede termijn. Het debat gaat rond kwart voor 8 verder.

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Mooi getimed: voor de 2e termijn en stemmingen heeft de senaat vanavond eerst nog het jaarlijkse kerstdiner. Met wijn. #woonakkoord

Lees ons achtergrondartikel ‘Schrijft Adri Duivesteijn vandaag een Nacht van… op zijn naam?’.