Werkloosheid sterk gestegen onder laagopgeleide technici en bouwkundigen

Een leerling van een roc sleutelt aan een auto.
Een leerling van een roc sleutelt aan een auto. Foto ANP/ Lex van Lieshout

Onder laagopgeleide mensen is de werkloosheid voor mensen met een technische of bouwkundige opleiding als achtergrond de afgelopen jaren sterk gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. Van de beroepsbevolking met deze achtergrond was in 2008 2,2 procent werkloos, in 2012 was dit 7,2 procent.

Bij deze groep horen onder anderen mensen met een opleiding tot bouwvakker of in de autotechniek. Hun werkloosheid lag echter volgens het CBS nog steeds onder het gemiddelde voor laagopgeleiden.

De werkloosheid onder mensen met een agrarische achtergrond is het minst gestegen. Met 4,2 procent kende deze groep vorig jaar ook de laagste werkloosheid. Het hoogst was de werkloosheid onder laagopgeleiden met een achtergrond in de ‘vormgeving, kunst, talen en humaniora’, meldt het CBS. Bijna 15 procent van de beroepsbevolking met die achtergrond was vorig jaar werkloos. Wel gaat het om een relatief kleine groep.

In procentpunten werkloosheid laagopgeleiden sterkst gestegen

De werkloosheid onder laagopgeleide Nederlanders is de afgelopen vier jaar in procentpunten meer toegenomen dan die onder middelbaar en hoogopgeleiden. Eind 2012 kwam de werkloosheid onder laagopgeleiden uit op 8,8 procent van de beroepsbevolking. Vier jaar eerder was dat nog 5,3 procent, een stijging van 3,5 procentpunt. Onder hoogopgeleiden steeg de werkloosheid van 2,4 naar 4,1 procent. Relatief is dit een grotere stijging.