In beeld

Deze jongeren met knuppels en machetes lopen door de straten van Bangui

De Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) is een straatarm land in het hart van Afrika, met slechts 4,4 miljoen inwoners. Het land is rijk aan grondstoffen. In maart zetten islamitische rebellen, verenigd in de zogenoemde Séléka-coalitie, president François Bozizé af. Sindsdien strijden christelijke Anti-Balaka strijders en islamitische milities om de controle over goud- en diamantmijnen. Aan beide kanten wordt gevochten, geplunderd en mensenrechten geschonden. Honderden burgers zijn al door het geweld om het leven gekomen. Op 5 december stemde de VN-Veiligheidsraad unaniem in met een interventie van Franse en Afrikaanse troepen in de CAR. Sindsdien zijn er soldaten uit Frankrijk en van de Afrikaanse Unie actief om het geweld in het land een halt toe te roepen. De operatie is volgens Afrikakenners een stuk lastiger dan die in Mali. Frankrijk heeft zich ten doel gesteld het geweld te stoppen, de rivaliserende moslimrebellen (Séléka) en christen-milities (‘Anti-Balaka’) te ontwapenen en een politiek proces op gang te brengen met daarna snel verkiezingen. Maar terwijl Mali een democratische traditie en een goed geschoolde politieke klasse heeft, is in de CAR die basis niet aanwezig. Staffotograaf van Associated Press, Jerome Delay, maakte een serie portretten van Anti-Balakastrijders.
Portretten van acht Anti-Balaka strijders.
AP / Jerome Delay
Portret van een Anti-Balaka strijder. // Het conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een scherp religieus karakter gekregen. Op het platteland hebben zich de afgelopen maanden zogeheten Anti-Balaka strijders georganiseerd - de meesten christenen - uit zelfverdediging tegen de islamitische aanvallers.
AP / Jerome Delay
Portret van een Anti-Balaka strijder. // De jongste geweldsgolf werd twee weken geleden ingezet toen Anti-Balaka milities Bangui aanvielen, en strijders van Séléka (een losse alliantie van islamitische strijders) belaagden die de hoofdstad bezetten.
AP / Jerome Delay
Portret van een Anti-Balaka strijder. // Gevreesd moet worden dat de Franse troepen te gering in aantal zijn om de massale clash tussen strijders van Séléka en Anti-Balaka in te dammen.
AP / Jerome Delay
Portret van een Anti-Balaka strijder. // Genocide dreigt in de CAR negen maanden na de verdrijving van president François Bozizé door strijders van Séléka. Séléka – een allegaartje van islamitische extremisten, gewone misdadigers, economische gelukzoekers, stropers en gerekruteerde kindsoldaten – heeft het toch al straatarme land nog verder in de ellende geduwd.
AP / Jerome Delay
Portret van een Anti-Balaka strijder. // Met name de christelijke bevolking, ruim 80 procent, moet het ontgelden. Hulpverleners en diplomaten waarschuwden steeds nadrukkelijker voor een humanitaire ramp en zelfs een dreigende genocide – net als eerder in Darfur. Naar schatting een half miljoen mensen is sinds maart op de vlucht geslagen, 10 procent van de bevolking van 5,2 miljoen zielen in een land groter dan Frankrijk.
AP / Jerome Delay
Portret van een Anti-Balaka strijder. // Op 5 december stemde de VN-Veiligheidsraad unaniem in met een interventie van Franse en Afrikaanse troepen in de CAR. Sindsdien zijn er soldaten uit Frankrijk en van de Afrikaanse Unie actief om het geweld in het land een halt toe te roepen.
AP / Jerome Delay
Portret van een Anti-Balaka strijder. // Frankrijk heeft aangegeven de stabiliteit in zijn voormalige kolonie te willen herstellen en daarvoor 1.600 soldaten naar de CAR gestuurd. Voor Frankrijk is stabiliteit in de regio, met fragiele landen als Tsjaad, Kameroen en Congo, van groot belang. Frankrijk heeft in deze landen grote economische belangen: mijnen, infrastructuur en olie.
AP / Jerome Delay
Portret van een Anti-Balaka strijder. // Frankrijk heeft moeite andere Europese landen over te halen mee te doen aan de operatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Minister Timmermans liet vandaag weten dat Nederland geen troepen zal sturen naar de CAR.
AP / Jerome Delay