Wilders uit per mail woede op PVV

Partijleider Wilders ruziet intern veel per mail. Kleine zaken leiden tot irritatie. Een mondeling gesprek komt er zelden van.

Uit interne e-mails van de PVV blijkt dat partijleider Geert Wilders zich geregeld negatief en neerbuigend uitlaat over partijgenoten en naaste collega’s. De mails, via Haagse bronnen in bezit van deze krant gekomen, laten ook zien dat Wilders soms om ogenschijnlijk kleine kwesties in woede kan ontsteken.

Zo werd de partijleider in een e-mail van 17 januari dit jaar boos toen bleek dat twee PVV’ers, een collega-Kamerlid en het hoofd bedrijfsvoering van de fractie, met elkaar hadden besproken hoe de toenmalige fractiewoordvoerder ondersteund kon worden.

„Wie haalt het in zijn hoofd om met mijn voorlichtster te spreken over de inzet van mensen (-) zonder dat ik van iets weet? Laat dat de laatste keer zijn (-), zijn jullie gek geworden?”, mailde de partijleider.

Wilders was intern ook negatief over kritiek uit provinciale afdelingen op de verkiezingscampagne van 2012 en de gebrekkige partijorganisatie. Vanuit Groningen en Drenthe werden notities aan de partijleiding gestuurd met een pleidooi van een campagne- evaluatie, waarbij Drenthe zich ook vragen stelde bij het gebruinde gelaat van Wilders : „Henk en Ingrid hebben momenteel ook maar beperkte middelen voor vakanties.”

„Ze moeten niet zeuren”, reageerde Wilders in een interne mail van 25 september 2012. Een aanbod van de afdeling Groningen om bij te dragen aan de evaluatie van de campagne verwierp hij diezelfde dag: „GEEN evaluatiecommissie, is vragen om problemen’’.

Ook leren de e-mails dat de nieuwe persvoorlichter van Wilders, de Limburgse PVV’er Michael Heemels, vorig jaar nog dreigde uit de PVV te stappen. Heemels ervoer volgens mails aan Wilders dat zijn keuze voor de PVV – hij zit sinds 2011 in de Limburgse staten voor de partij – hem maatschappelijke kansen ontnam. Hij liep „tegen zijn financiële grenzen aan’’, mede omdat hij als PVV’er werd „geïsoleerd op de arbeidsmarkt’’.

Toen Wilders niet op zijn mails reageerde schreef Heemels, fractievoorzitter in Limburg, dat hij de partij en de politiek binnen een week zou verlaten wanneer Wilders hem niet alsnog een gesprek toestond. Hij voorspelde dat in dit geval „de complete fractie uit elkaar valt’’. Heemels bleef uiteindelijk bij de PVV Limburg, en promoveerde begin deze maand tot Wilders’ woordvoerder. Bronnen in de partij vertellen dat Heemels’ aanpak – dreigen met politiek onheil – in de PVV de beste manier is geworden om iets van Wilders gedaan te krijgen.

De PVV en Michael Heemels waren niet beschikbaar voor commentaar.

    • Tom-Jan Meeus
    • Huib Modderkolk