sliptong bakken

Eén van de meest gemaakte fouten op menukaarten betreft de sliptong, die al te vaak als slibtong geafficheerd wordt. Er is momenteel volop aanbod van sliptong. Volwassen zeetongen zijn nagenoeg onbetaalbaar, misschien wel doordat er zoveel jonge tong wordt opgevist. Net als alle verse vis is sliptong vooral een restaurantproduct, al was het maar omdat het tongetjes bakken thuis vaak tot een bedroevend resultaat leidt. Op nrc.nl/koken laat Ralph Woerde van De Oesterbar zien hoe het moet.