Politiek is stabiel

„Wat goed is voor China is ook goed voor de wereldeconomie. Het hervormingsprogramma van de overheid is gericht op veel zaken, waaronder de verdere verstedelijking en de liberalisering van verschillende markten die geen overheidsinterventie nodig hebben. Beleggers reageerden enthousiast. De berichtgeving rond China was tot dat moment vrij matig en de lokale effectenbeurzen bleven achter. Sinds de bekendmaking maken de Chinese aandelenmarkten een opleving door. De consequenties van de voorgenomen hervormingen voor de wereldhandel worden pas in de komende jaren echt duidelijk. De invloed van de (centrale) overheid kan echter niet genoeg worden benadrukt. Overigens met de steun van de Chinese bevolking. Anders dan in de rest van de regio is politieke stabiliteit nagenoeg gegarandeerd, waardoor de tijd kan worden genomen om hervormingen door te voeren zonder (te veel) onrust.”