Autisme houdt verband met het later horen van de nagalm

Ik wil graag reageren op uw artikel ‘ADHD - Het brein laat zich niet kennen’ (Wetenschap, 30 november) waarin onderzoeker Ali Mazaheri het objectief meten van psychiatrische aandoeningen bepleit.

Gehoorstoornissen kunnen aandoeningen als autisme opwekken of versterken. Mijn geluidstest met nagalm wijst mijns inziens in deze richting.

Ik heb asperger. Mijn vriendin niet. Zij heeft ook geen ADHD. Twee maanden geleden wilden wij met nagalm het geluid van ons keyboard wat meer muzikaliteit geven. Mijn vriendin regelde de nagalm op ons mengpaneel en wij luisterden gelijktijdig op twee identieke koptelefoons.

Wat ik nooit had verwacht, was dat mijn vriendin de nagalm veel eerder zou horen dan ik. Zij had er maar de helft van de voor mij benodigde sterkte voor nodig. Na enig nadenken concludeerde ik, dat ik (zeer waarschijnlijk) last heb van ‘interne galm’. Waardoor externe galm, die van het mengpaneel, mij pas later opvalt.

Hiermee vielen de laatste puzzelstukjes in elkaar. Het past ook heel goed bij de reeks testen, die ik de afgelopen vier jaar heb gedaan.

Wij gebruikten het keyboard Casio SA47, het mengpaneel Behringer Xenyx 1202FX, en tweemaal de koptelefoon AKG K121 Studio. Samen kostte dit 270 euro.

Gelet op de geringe kosten van de hierboven vermelde apparatuur, acht ik het nuttig om de test op een groep uit te voeren. Waarmee wellicht zinvolle informatie aan het licht komt.

Peter van der Maarel

Naschrift neurowetenschapper Ali Mazaheri, AMC Amsterdam:„Dit klinkt als een intrigerende theorie. Er zijn inderdaad wetenschappelijke studies die suggereren dat individuen met een autistisch spectrum stoornis moeite hebben met de verwerking van geluidsinformatie, met name spraak. Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat er een probleem is met de onderdrukking van nagalm en echo’s. De auditieve cortex heeft het vermogen om geluiden die vlak op elkaar volgen te onderdrukken, wat belangrijk is om spraak goed te kunnen verstaan.”

    • Peter van der Maarel