Energie efficiency is welvaartswinst

Apparaten worden steeds zuiniger, maar we krijgen er wel steeds meer. Hoe zit het met het stroomverbruik van de Nederlander?

Het totale elektriciteitsgebruik in Nederland is 7.000 Kwh per jaar per Nederlander. Daarvan komt maar een paar procent direct van consumenten. We gebruiken wat licht, PC, mobieltje en TV – en natuurlijk de grootverbruikers, de wasmachine, droger, afwasmachine en dergelijke. Maar bij elkaar is dat slechts zo een 20 procent van het totale verbruik. De elektriciteit die we gebruiken voor vervoer, industrie, koeling is dus vele malen groter. Het effect van meer, maar zuinige apparaten in huishoudens is dus nagenoeg nul. Overigens is dat in lijn met ‘Jevon’s paradox’, die komt er kortgezegd op neer dat efficiency verbeteringen leiden tot meer vraag, waardoor van een absolute reductie nooit sprake kan zijn.

Energie efficiency leidt meestal tot economische groei en daarmee tot welvaartswinst. Als we alle huizen in Nederland energiezuinig maken en naar een A label brengen dan houden mensen geld over wat ze aan andere dingen gaan besteden die ook weer energie kosten. Wel wordt de samenleving dan minder energie-intensief per euro van het bbp. Meer efficiency moet je dus vooral doen. Maar voor het milieu is het beter om het aandeel duurzame energie verder te verhogen.