Bekijk hoeveel mensen in jouw wijk gebruikmaken van sociale regelingen

In welke regio’s wordt het meest en minst gebruikgemaakt van sociale regelingen? Bekijk het op een interactieve kaart.

In welke regio’s wordt het meest en minst gebruikgemaakt van sociale regelingen? NRC Handelsblad analyseerde de CBS-cijfers over het gebruik van onder meer werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, (bijzondere) bijstand en de AWBZ. Bekijk op deze interactieve kaart hoeveel mensen in jouw wijk gebruikmaken van sociale regelingen.

Drie regio’s waar veel van sociale regelingen gebruikt wordt gemaakt, vallen op: Oost-Drenthe, Oost-Groningen en de Oostelijke Mijnstreek. Ook in de armere wijken van Rotterdam en Den Haag is het gebruik hoog, maar die wijken vallen op de kaart minder op omdat ze in oppervlakte klein zijn.