Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Morrend NDT houdt plek in eigen theater

Het NDT verzet zich tegen de verhuizing naar een gebouw op een afgelegen industrieterrein. Met gedeeltelijk succes.

Dansers en personeel van het Nederlands Danstheater (NDT) blijven bijzonder ongelukkig met de verhuizing, tot tenminste 2018, naar een industrieterrein bij Scheveningen. Dat ze op hun huidige plek, het Lucent Danstheater, mogen blijven repeteren en optreden, verandert daar weinig aan.

Deze week maakte de gemeente bekend dat het NDT het eigen theater als „woonhuis” mag blijven gebruiken. Het is bedoeld om de pijn te verzachten van een verhuizing naar het Zuiderstrandtheater, dat tijdens de bouw van het Spuiforum als onderkomen moet fungeren voor NDT en Residentieorkest. De bouw van het Zuiderstrandtheater is al begonnen.

De veranderingen leiden intern tot onvrede. Gisterenavond moest de Raad van Toezicht aan het personeel uitleggen waarom Naturalis-directeur Edwin van Huis was aangetrokken om de onderhandelingen met de gemeente over te nemen van zakelijk leider Joost Poort. Die legde eind november zijn functie neer omdat hij weigerde de verantwoording te dragen voor de financiële risico’s van een verhuizing naar Scheveningen. Drie maanden eerder was zijn voorganger opgestapt.

Een week na het vertrek van Poort tekende het NDT alsnog de huur- en onderhuurovereenkomsten met de gemeente, waarmee de verhuizing naar Scheveningen definitief is. Lange tijd had het gezelschap geweigerd te tekenen, omdat het de geringe aantrekkelijkheid en bereikbaar van de nieuwe locatie vreest. In Scheveningen zal het moeilijk zo niet onmogelijk zijn aan de eis te voldoen van de belangrijkste subsidiegever van NDT, het Rijk. Die eist hogere eigen inkomsten.

Ook bestaat de vrees dat dansers van internationale faam niet meer bij het NDT willen dansen. Artistiek directeur Paul Lightfoot: „Dansers hebben slechts een paar jaar dat ze vlammen. Het is de vraag of ze naar een gezelschap willen dat jaren op een industrieterrein speelt.”

Bovendien beschouwt het internationaal vermaarde gezelschap de huidige behuizing, het Lucent Danstheater, als één van de beste, zo niet beste danszaal van Europa. Lightfoot: „De zaal is 15 jaar geleden speciaal voor het NDT gemaakt, helemaal op maat.” Het gezelschap ziet het toekomstige Spuiforum niet als verbetering.

Om het NDT te behouden als „onvoorwaardelijk partner” in „de bouw en exploitatie van het Spuiforum”, is de toezegging gekomen van het „woonhuis” op de oude plek – de citaten komen uit een brief van de wethouders Cultuur en Stadsontwikkeling aan de gemeenteraad van begin deze week. Dit betekent dat de dansers in de oude zaal kunnen blijven repeteren en hun producties „afmonteren”. Voordeel hiervan is dat er minder voorbereidingsdagen in het Zuiderstrandtheater nodig zijn per nieuwe productie, wat betekent dat het Residentie Orkest, dat dezelfde zaal zal bespelen, meer concerten kan geven.

Om dit woonhuis te realiseren wordt het huidige Lucent Danstheater ingrijpend aangepast. De zitplaatsen, entree, foyers en een studio worden gesloopt en er komt een muur tegen de voorzijde van het toneel. Podium en achtertoneel kan het NDT gebruiken als dansstudio. De toneeltoren blijft intact. De aanpassingen kosten 400.000 euro, maar dat kan volgens de gemeente worden betaald uit „de post onvoorzien”. Die bezit hierna „nog altijd voldoende omvang”, aldus de wethouders.