Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

CNV: oudere leraren worden weggepest. Ze zijn te duur

Scholen moeten bezuinigen. Dat gaat makkelijk door leraren op leeftijd weg te sturen, zegt de CNV-bond.

Het aantal oudere leerkrachten dat het onderwijs met een conflict verlaat, is de afgelopen jaren fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Trouw opvroeg bij de juridische afdeling van vakbond CNV Onderwijs. Het aantal 58-plussers dat hierbij door de vakbond werd geholpen, vervijfvoudigde van 123 in 2010 naar 551 in 2013, terwijl het totale aantal 58-plussers dat bij de vakbond is aangesloten ongeveer gelijk bleef. Voorzitter Helen van den Berg van CNV Onderwijs denkt dat schoolbesturen oudere leerkrachten te duur vinden.

Ligt het wel aan de leeftijd? Er kunnen ook meer conflicten zijn.

Van den Berg: „Het totale aantal conflicten is toegenomen met een factor 1,2. Bij de groep van 58 tot 64 jaar was het een factor 5.”

Wat voor conflicten zijn het?

„Het wegpesten van mensen. Er wordt gezegd dat ze niet flexibel genoeg zijn. Of dat ze niet meer goed functioneren. Maar eigenlijk worden ze te oud gevonden, te duur.”

Waarom is het zo hard gestegen?

„We denken dat geld een rol speelt. Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op onderwijs. Dan is het makkelijker om te bezuinigen op oudere dan op jongere leraren. Een conflict of slecht functioneren wordt als excuus gebruikt.”

Een werkgever kan zoiets toch niet zomaar verzinnen?

„De ideale docent bestaat niet. Een bestuur kan altijd wel iets te vinden waar die minder goed in is. Dan kunnen ze zeggen daar er coachingstraject nodig is om op dat punt te verbeteren. Vervolgens kan worden gezegd dat het traject niet tot de gewenste verbetering heeft geleid.

„Er zijn geen signalen dat oudere leerkrachten minder goed functioneren dan jongere. Soms worden leraren ontslagen die al jarenlang goed hun werk doen. Terwijl ze in die tijd misschien niet eens een functioneringsgesprek hebben gehad.”

Maken collega’s geen bezwaar bij een onterecht ontslag?

„De andere leraren zijn ook heel collegiaal, maar ze gaan er niet over. Ze kunnen wel zeggen: dit kan echt niet, maar het schoolbestuur besluit of je kunt blijven.

„De docent wordt niet altijd ontslagen. Soms wordt er gezegd: nu kun je nog een mooie regeling krijgen, straks niet meer. Maar die regelingen zijn niet altijd goed. Je weet niet altijd of die doorloopt tot je pensioen.”

Komen deze cijfers als een verrassing?

„We merkten al wel dat er meer conflicten waren. Onze afdeling individuele belangenbehartiging had het de afgelopen twee jaar veel drukker dan voorheen.

„Normaal heeft die afdeling het vooral in het voorjaar druk. Dan is er een piek in het aantal conflicten omdat scholen in april en mei hun formatie vaststellen. Dat piekmoment is de laatste tijd niet meer te zien. Het is er nu altijd druk.”