Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Bonussen terugvorderen mag

Vanaf 1 januari volgend jaar wordt het mogelijk om bonussen achteraf terug te vorderen of aan te passen. De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel van minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA). De wet is met name bedoeld voor bestuurders van banken en verzekeraars, maar geldt voor bestuurders van grote ondernemingen in het algemeen.

Volgens het ministerie van Financiën hebben „buitensporige bonussen bijgedragen aan een – achteraf gezien – onverantwoorde risicobereidheid bij financiële instellingen [...]”. Tot nu was het echter niet mogelijk om onterecht toegekende bonussen terug te halen. Dat werd onder meer recentelijk bij de Rabobank nog duidelijk. Bij de handelaren die betrokken waren bij de Libor-fraude, die de bank een sanctie opleverde van 774 miljoen euro, konden alleen de nog uit te betalen bonussen worden ingehouden. Al uitgekeerde bonussen konden niet worden teruggevorderd.

Onder de nieuwe wet kunnen bonussen worden teruggehaald als later blijkt dat de doelen waarop die bonussen waren gebaseerd in werkelijkheid niet zijn gehaald. Ook kunnen bonussen worden aangepast als ze achteraf niet te rechtvaardigen zijn, bijvoorbeeld omdat een onderneming failliet dreigt te gaan.

Volgens de wet moeten beursgenoteerde bedrijven bij bod, fusie of splitsing de koerswinst op de aandelen die een bestuurder als beloning zijn toegekend, tevens verrekenen met de andere bonussen die hij tegoedheeft. Voorheen kreeg hij in feite beide.