Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

SCP: negatieve stemming over immigratie en integratie afgenomen

Een Turkse Supermarkt in de Schilderswijk in Den Haag. Een derde van de Nederlanders vindt dat er te veel mensen van een andere nationaliteit in het land wonen.
Een Turkse Supermarkt in de Schilderswijk in Den Haag. Een derde van de Nederlanders vindt dat er te veel mensen van een andere nationaliteit in het land wonen. Foto Hollandse Hoogte / Roger Dohmen

Juist nu steeds meer mensen de gevolgen van de economische crisis ook persoonlijk beginnen te voelen, wordt het denken over allochtonen milder. Mensen met een buitenlandse achtergrond krijgen dit keer niet de schuld van de crisis. Deze trend springt eruit in de Sociale Staat van Nederland, het tweejaarlijkse overzichtsrapport van het SCP.

In het Fortuynjaar 2002 vond bijna de helft van de Nederlanders nog dat er te veel mensen van een andere nationaliteit in het land woonden. Dit jaar denkt nog iets minder dan een derde er zo over. Ook meent voor het eerst meer dan de helft van de mensen dat “de meeste moslims in Nederland respect voor cultuur en leefwijze van anderen” hebben. In 2004 was dat nog minder dan een derde.

Het rapport vat de tendensen samen in de leefomstandigheden van de inwoners van Nederland en hun vertrouwen in de economie, in elkaar en in de instituties. In het algemeen blijven de scores gunstig vergeleken met andere landen. Met de tevredenheid over het eigen leven, inkomen en kansen is over het algemeen goed gesteld.

Achteruitgang ‘kwaliteit van leven’

De vraag is wel hoe lang dat zo blijft, want tegelijk noteert het SCP achteruitgang. Zo verslechterde tussen 2010 en 2012 voor het eerst in dertig jaar de “kwaliteit van leven” – welvaart en welzijn samen. De meeste huishoudens gingen er in koopkracht op achteruit (vooral zelfstandig ondernemers), en het aantal armen groeide.

En dan moeten de gevolgen van de meeste bezuinigingen nog voelbaar worden, onderstreept het SCP – onder meer voor ouderen, die tot nu gespaard bleven. De ‘leefsituatie’ ging vooral achteruit bij de meest kwetsbaren – mensen met een lage opleiding, een laag inkomen en een slechte gezondheid – zo’n 6 procent van de bevolking. Het SCP waarschuwt het kabinet dat extra aandacht voor deze groep nodig is bij de komende bezuinigingen en hervormingen op het gebied van jeugd, zorg en arbeid.

Net als in de voorgaande editie, uit 2011, blijkt het opleidingsniveau een belangrijke voorspeller voor allerlei opvattingen. Hoe lager de opleiding, hoe minder vertrouwen, ook in de democratie. De tevredenheid met de economie is gedaald van 81 procent in 2008 tot 47 in juli 2013.

Lees vanmiddag in NRC Handelsblad meer over de Sociale Staat van Nederland, het tweejaarlijkse overzichtsrapport van het SCP.

Lees hier ‘De Sociale Staat Van Nederland 2013’
De Sociale Staat Van Nederland 2013