Minder macht voor Rabo International

Rabobank breidt de macht van financieel directeur Bert Bruggink fors uit om nieuwe schandalen te voorkomen.

None

Het hoofdkantoor van Rabobank vergroot de controle op de internationale tak, Rabobank International. Dit is een van de maatregelen die de bank neemt om schandalen als de Libor-affaire voortaan te voorkomen.

In een adviesaanvraag van de raad van bestuur aan de ondernemingsraad, die in het bezit is van het Financeele Dagblad staat dat de risicomanagers van Rabobank International voortaan rapporteren aan financieel directeur Bert Bruggink, in plaats van aan de eigen bestuurder van de internationale afdeling. Ook het personeelsbeleid wordt overgeheveld naar het hoofdkantoor in Utrecht.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank had Rabobank eind oktober, toen bekend werd dat zij wegens de Libor-affaire 774 miljoen euro boete kreeg, opdracht gegeven de interne controle te versterken. In het geval van de Libor-affaire, waarbij dertig medewerkers jarenlang de internationale rentevoet Libor manipuleerden, hadden de mechanismen duidelijk niet gewerkt. Rabobank International was een bestuurlijke eenheid met een grote mate van zelfstandigheid. Het had een eigen risicobeheer en zag zelf toe op het naleven van de regels. Dat wordt nu dus anders.

Bruggink krijgt ook de controle over het risicomanagement van de 136 lokale Rabobanken. Voorheen viel dat onder de verantwoordelijkheid van bestuurslid Gerlinde Silvis. Zij werd begin dit jaar uit haar functie ontheven door de inmiddels opgestapte topman Piet Moerland. Bruggink krijgt nu dus de volledige controle over alles wat binnen de Rabobank met risicobeheer te maken heeft.

Door deze herverdeling worden de commerciële taken binnen de raad van bestuur gescheiden van de verantwoordelijkheden voor risicobeheer. Voorheen waren die gecombineerd binnen één functie: Silvis deed dit voor de lokale banken, Sipko Schat voor International. Schat moest half november opstappen onder druk van de lokale banken, die niet wilden accepteren dat alleen Moerland verantwoordelijkheid nam voor Libor.

Dat Brugginks macht zo wordt uitgebreid had hij aan het begin van het jaar waarschijnlijk niet verwacht. Toen had hij grote ruzie met Moerland, omdat hij het niet eens was met diens optreden tegen Silvis. Zij moest weg omdat dossiers bij lokale banken niet op orde waren. Bruggink verscheen uit woede zes weken niet bij de bestuursvergadering. De ruzie leek zijn kansen om Moerland op te volgen te minimaliseren, maar nu is hij de enige van de betrokkenen die nog in de raad van bestuur zit.

Het deze zomer aangetreden bestuurslid Rien Nagel krijgt nu de verantwoordelijkheid voor de commerciële activiteiten van de lokale banken. Ook moet hij toezien op de verhoudingen tussen de lokale banken en het hoofdkantoor. De komende jaren gaat hierin veel veranderen: een kwart van de lokale banken moet verdwijnen, waarbij 8.000 banen verloren zullen gaan.

Opvolgers voor Moerland en Schat worden nog gezocht.