India stelt homoseks weer strafbaar

Een groep Indiase activisten protesteren tegen de wet uit 1890, uit de Britse koloniale tijd. Deze bepaalt dat “vleselijke gemeenschap tegen de orde der natuur” kan worden bestraft met maximaal tien jaar gevangenisstraf plus een boete.
Een groep Indiase activisten protesteren tegen de wet uit 1890, uit de Britse koloniale tijd. Deze bepaalt dat “vleselijke gemeenschap tegen de orde der natuur” kan worden bestraft met maximaal tien jaar gevangenisstraf plus een boete. Foto AP / Rafiq Maqbool

Het Indiase Hooggerechtshof heeft homoseks opnieuw strafbaar gesteld. Ramachandra Guha, India’s bekendste historicus, noemde het besluit op Twitter “een stap terug richting barbarisme en de Middeleeuwen”.

Twitter avatar Ram_Guha Ramachandra Guha The Supreme Court judgement on Article 377 is a step backwards towards barbarism and medievalism.

India’s hoogste rechtscollege vernietigde een uitspraak van een regionaal Hooggerechtshof, dat van de hoofdstad Delhi, dat in 2009 seks tussen volwassenen van tenminste 18 jaar uit de criminele sfeer haalde als die met wederzijdse instemming werd bedreven. Dat gold nadrukkelijk ook voor partners van gelijk geslacht.

Het Hooggerechtshof oordeelde echter dat het parlement de wetgeving moet aanpassen. Tot die tijd gelden de oude regels. Het betreft een wet uit 1890, uit de Britse koloniale tijd. Deze bepaalt dat “vleselijke gemeenschap tegen de orde der natuur” kan worden bestraft met maximaal tien jaar gevangenisstraf plus een boete.

In NRC Handelsblad schrijft onze correspondent Joeri Boom vanmiddag dat het opvallend is dat het Hooggerechtshof juist in deze kwestie weigert op de stoel van de politici plaats te nemen.

“Eerder deden de Hoge rechters dat wel, zodat dwingende regelgeving ontstond waar wetgeving door het parlement om politieke redenen uitbleef. Het Hooggerechtshof speelde onder meer een voortrekkersrol bij het afdwingen van een landelijke regeling die 200 miljoen kinderen op openbare lagere scholen van gratis lunches voorziet, en bij het afdwingen van inzage door burgers in bestuurlijke documenten.”